Het ontstaan van energetische koorden en uitleg over het loskoppelen hiervan.

Levensenergie of liefdesenergie 

Ons Innerlijke Licht” 

Het is belangrijk dat onze eigen levensenergie of liefdesenergie door ons lichaam en onze aura stroomt. Hoe meer we zijn verbonden met de bron hoe beter deze energie stroomt in onze eigen unieke kleuren. 

Het middelpunt van deze levensenergie ligt in onze eigen hartruimte. Dat is de plek waar ons eigen licht, groot of klein, aanwezig is. Dit licht wordt ook wel de Godsvonk genoemd. 

Probeer maar eens je vinger op het onderste puntje van je hartchakra te leggen (zie het lichtpunt op de afbeelding hierboven). Dan maak je al meteen verbinding met dit licht, jouw eigen licht. 

Wanneer dit licht maximaal straalt dan zie je dat eerst jouw eigen lichaam opgevuld wordt, daarna jouw aura en zo verder. Je kunt je voorstellen dat, wanneer jouw licht maximaal straalt er geen negativiteit binnen kan komen. 

Wij zijn via ons hart verbonden met de Bron (God). En hoe sterker deze verbinding is, des te sterker ons licht straalt. En het is pas dan, wanneer ons eigen licht 

voldoende straalt, dat wij lichtwerk op de Aarde kunnen verrichten zonder er zelf last 

van te hebben. 

Het opnemen van negativiteit 

In deze tijd, waarin ons bewustzijn verruimt, worden velen zich ook bewust dat er blokkades in het systeem zitten. Het zijn blokkades die maken dat we soms niet kunnen groeien of dat een thema blijft hangen en dat we, door bepaalde situaties ieder keer opnieuw te ervaren, eerder naar beneden lijken af te glijden dan verder te groeien. 

Een belangrijke blokkade die mensen 

tegen kunnen komen is een energetisch koord en vaak ook meerdere energetische koorden. 

Om verder te kunnen groeien is het dan ook belangrijk om eerst deze energetische koorden los te koppelen, zodat we 

opnieuw samen kunnen smelten met ons Ware Zelf. 

Ik merk dat er veel mensen zijn die op dit moment tegen dit thema aanlopen. Mensen zijn helemaal klaar met wéér datzelfde thema of dezelfde persoon die het mogelijk maakt dat men omlaag getrokken wordt. In dit artikel leg ik uitgebreid uit wat een energetisch koord eigenlijk precies is, hoe het is ontstaan. 

Het bewust worden dat iets veroorzaakt kan zijn door één of meerdere 

energetische koorden is een belangrijke eerste stap. Wanneer er bewustzijn op zit dan is meteen de grootste stap al gezet en is het loslaten nog nodig ervan.Wanneer jouw eigen systeem niet opgevuld is met het eigen licht, is het logisch dat iets anders die ruimte inneemt. En dit is dan ook het moment dat er energetische koorden bij jou aan kunnen haken. Eigenlijk geef je zelf het signaal naar de 

buitenwereld: “Neem maar wat van mij” “Ik gebruik het toch niet”. 

Helaas wordt op deze manier het vaakst juist de Levensenergie energie weggehaald bij iemand. Ook kan het zijn dat er nog koorden uit vorige levens zitten. Er zijn veel mogelijkheden van koorden en/of andere blokkades. 

Naast het “toelaten” van deze koorden kan 

het ook heel goed zijn dat jezelf ook 

koorden naar anderen hebt uitgegooid. Het aannemen en uitgooien van energetische koorden gebeurt meestal onbewust. 

Tja, en als zo’n energetisch koord eenmaal vast zit dan verdwijnt het niet 

zomaar.krimpt en er komen 

onderbrekingen in de doorstroom. Ook de kleur wordt doffer. Op dat moment, 

wanneer jouw eigen systeem niet opgevuld is met het eigen licht, is het logisch dat iets anders die ruimte inneemt. En dit is dan ook het moment dat er energetische koorden bij jou aan kunnen haken. 

Naast het “toelaten” van deze koorden kan het ook heel goed zijn dat jezelf ook koorden naar anderen hebt uitgegooid. Het aannemen en uitgooien van energetische 

koorden gebeurt meestal onbewust. 

Tja, en als zo’n energetisch koord eenmaal vast zit dan verdwijnt het niet zomaar. Hoe 

ontstaan koorden? 

Wanneer het licht binnenin de mens gedimd is, kan de energie niet maximaal stromen. De Seksuele energie of Kundalini energie blijft slapen en de Binnenzon en Kosmische Zon worden niet meer bereikt. De eigen unieke lichtfrequentie met de eigen unieke kleur straalt minder en hierdoor kan er een vermenging ontstaan met een lagere frequentie dan de eigen licht-/liefdesfrequentie. In het geval van Energetische koorden gooit de één een koord uit (de dader) en de ander staat dit toe (het slachtoffer). Dit is voor beiden niet goed. De dader leert zo nooit vanuit zijn/ haar eigen licht te stralen en het 

slachtoffer leert zo niet om een gezonde begrenzing aan te geven en volledig de eigen ruimte in te nemen. 

Dit is altijd een mooie les voor beiden. Ook hier geldt weer: De dader is tevens 

slachtoffer en het slachtoffer is tevens de dader. Prachtige lessen zijn hier te leren. 

Er is veel chaos en negativiteit op Aarde op dit moment. Het goede nieuws is dat dit nodig is, zodat de Aarde hierna weer in een mooie balans kan komen. Het nadeel 

hiervan is dat veel mensen hier veel last van hebben en zichzelf soms een speelbal voelen, waarbij ze zichzelf kwijt raken. 

De behandelingen van Divine Mystic Healing, 

Zijn er om ons lichaam laagje voor laagje de koorden uit ons systeem te halen. 

En de oude herinneringen van Trauma uit onze cellen te verwijderen. 

Zo wij weer in Balans komen met onze Energiebanen en ons Ware Zelf. 

Dit is goed te voelen na de behandelingen. U voelt algehele Rust en Vrede in Uzelf. Het gaat niet om de verhalen en het herhalen van de pijnen, want dan word ons lichaam opnieuw beladen. 

Het gaat om de negatieve energieën die onze cellen vasthouden en dan worden verwijderd door De Ankh of door 

Handoplegging in Liefdevolle Verbinding met de Bron. Met Liefde Saskia van Leeuwen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top